Концепт «Дитинство» в перекладах творів Ч. Діккенса

Анотація
У магістерській роботі було розглянуто та проаналізовано концепт «Дитинство» в перекладах творів англійського романіста Чарльза Діккенса. Даний концепт розглядається на прикладі романів раннього періоду творчості митця. Не меншою мірою простежується особливий почерк, індивідуальність, неповторність у відтворенні Діккенсом концепту «Дитинство» в своїх працях.
In master’s thesis, the concept ‘’Childhood’’ in translations of works by English novelist Charles Dickens was considered and analyzed. The concept is discussed on the example of novels of the early period of the artist’s work. No less a special handwriting, individuality, uniqueness in Dickens’s reproduction of the concept of ‘’Childhood’’ in his works.
Опис
Ключові слова
концепт, дитинство, творчість, особливості, відтворення, concept, childhood, work, features, reproduction
Бібліографічний опис
Свергун, В. Г. Концепт «Дитинство» в перекладах творів Ч. Діккенса [Текст] : магістер. робота / В. Г. Свергун ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 75 с.