Відбір до шкільної спортивної секції на етапі початкової підготовки дітей 6–8 років

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
В роботі теоретично обґрунтовано найбільш ефективні методи відбору та спортивної орієнтації хлопчиків для занять спортивною гімнасткою, визначено сучасні підходи до встановлення довгострокових критеріїв відбору та орієнтації дітей 6–8 років для придатності до занять спортивною гімнастикою. Показано і надано можливість зробити об’єктивні висновки і надати практичні рекомендації щодо покращення критеріїв відбору дітей 6–8 років для занять спортивною гімнастикою. Матеріали магістерської роботи можуть бути використані для підготовки методичних рекомендацій для молодих спеціалістів, вчителів фізичної культури загальноосвітньої школи, а також для батьків.
The paper theoretically substantiates the most effective methods of selection and sports orientation of boys for gymnastics, identifies modern approaches to establishing long-term criteria for selection and orientation of children 6–8 years old for suitability for gymnastics. It shows and provides an opportunity to draw objective conclusions and provide practical recommendations for improving the selection criteria for children 6–8 years old for gymnastics. The materials of the master's thesis can be used to prepare guidelines for young professionals, teachers of physical education in secondary schools, as well as for parents.
Опис
Ключові слова
діти, спортивний відбір, спортивна гімнастика, заклад загальної середньої освіти, children, sports selection, gymnastics, general secondary education institution
Бібліографічний опис
Мартиненко, О. М. Відбір до шкільної спортивної секції на етапі початкової підготовки дітей 6–8 років [Текст] : магістер. робота / О. М. Мартиненко ; науковий керівник П. Ф. Рибалко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 78 с.