Використання віртуальних екскурсій як сучасних форм організації навчального процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-01
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі розглядаються питання використання такого новітнього методу навчання, як віртуальна екскурсія. Також детально розглянуто поняття «віртуальна екскурсія», приведено приклади та класифікацію таких екскурсій. Представлено етапи підготовки віртуальних екскурсій та умови їх реалізації. Детально розглянуті методичні прийоми показу, голосового супроводу, а також складання індивідуального тексту віртуальної екскурсії.
This article discusses the use of a new teaching method such as a virtual tour. The concepts of «virtual excursion» are also considered in detail, examples and classification of such excursions are given. Presents the stages of preparation of virtual tours and conditions for their implementation. The methodological methods of demonstration, voice accompaniment, as well as the compilation of an individual text of the virtual tour are considered in detail
Опис
Ключові слова
екскурсія, віртуальна екскурсія, методика підготовки екскурсій, методика проведення екскурсій, форма навчання, інтерактивні та мультимедійні екскурсії, excursion, virtual excursion, method of preparing excursions, method of conducting excursions, form of training, interactive and multimedia excursions
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Використання віртуальних екскурсій як сучасних форм організації навчального процесу [Текст] / О. В. Коваленко // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – 2019. – Випуск 9. – С. 94–97.
Зібрання