Політика Сполучених Штатів Америки щодо країн Західної Європи в 1933–1945 рр.

Анотація
Дослідження присвячене вивченню особливостей європейської політики США в 1933-1945 рр. та висвітленню динаміки змін у відносинах США з європейськими країнами, зокрема з Німеччиною, Великою Британією та іншими державами Західної Європи. В роботі вивчається роль різних важелів впливу (економічного, політичного, військового, дипломатичного) Сполучених Штатів на країни Західної Європи у визначений період.
The study examines the features of US European policy in 1933-1945 and highlights the dynamics of changes in US relations with European countries, including Germany, Britain and other Western European countries. The paper examines the role of various levers of influence (economic, political, military, diplomatic) of the United States on the countries of Western Europe in a certain period.
Опис
Ключові слова
Рузвельт, європейська політика США, законодавство «Про нейтралітет», Roosevelt, European policy of the USA, Neutrality Acts
Бібліографічний опис
Ільченко, Я. О. Політика Сполучених Штатів Америки щодо країн Західної Європи в 1933–1945 рр. [Текст] : магістер. робота / Я. О. Ільченко ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 85 с.