Використання командних спортивних ігор у фізичному вихованні дітей середнього шкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Сучасний стан здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовки та функціональних можливостей українських дітей турбує все доросле населення країни, починаючи з батьків, педагогів, медиків і закінчуючи керівниками державних структур. Про цю проблему депутатам Верховної ради озвучував народний обранець – Денис Силантьєв. Використання у фізичному вихованні дітей середнього шкільного віку, спортивних ігор, як альтернативи традиційним урокам фізичної культури, розкрив у кваліфікаційній роботі її автор. Його методика взаємопов’язаного формування рухових дій і розвитку фізичних у процесі занять командними видами спорту, була ефективно обґрунтована результатами педагогічного експерименту у якому брали участь школярі середньої ланки освіти.
The current state of health, physical development, physical training and functionality of Ukrainian children worries the entire adult population of the country, from parents, teachers, doctors to heads of government agencies. The People's Deputy Denis Silantyev voiced this problem to the deputies of the Verkhovna Rada. The use in physical education of middle school children, sports games, as an alternative to traditional physical education lessons, revealed in the qualifying work of its author. His method of interconnected formation of motor actions and development of physical in the process of team sports, was effectively substantiated by the results of a pedagogical experiment in which high school students participated.
Опис
Ключові слова
рухова активність, гіпокінезія, спортивні ігри, фізичні якості, уроки фізичної культури, motor activity, hypokinesia, sports games, physical qualities, physical education lessons
Бібліографічний опис
Давиденко, С. С. Використання командних спортивних ігор у фізичному вихованні дітей середнього шкільного віку [Текст] : магістер. робота / С. С. Давиденко ; науковий керівник С. А. Лазоренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 74 с.