Соціальна компетентність дітей з порушенням інтелектуального розвитку як показник готовності до навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-02-01
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
Анотація
У статті розглядається питання готовності дітей старшого дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю до навчання у школі. Автори особливу увагу приділяють саме соціальній компетентності, адже вона значно підвищує ефективність адаптації дітей з порушенням інтелектуального розвитку. Особливого значення соціальний розвиток дитини з помірною розумовою відсталістю набуває в аспекті залучення дитини до соціокультурного середовища. Так, орієнтація національної освіти на особистість дитини зумовлює нову стратегію виховання на основі гуманістичних засад – реалізацію прав дитини із помірною розумовою відсталістю на освіту та забезпечення умов для виявлення своїх можливостей у процесі спеціально організованого навчання і виховання й повноцінного суспільного життя.
The article discusses the readiness of children of senior preschool age with moderate mental retardation to schooling. The authors pay special attention to social competence, because it significantly improves the adaptation of children with intellectual disabilities to schooling. Of particular importance is the social development of a child with moderate mental retardation in the aspect of attracting a child to the socio-cultural environment. The study of special methodological psychological and pedagogical literature made it possible to establish that the organization of special oriented instruction and upbringing is the main form of their social adaptation and development. That is why the principle of creating the conditions for the least possible social deprivation, that is, the placement of a mentally retarded child in the least specific, closed, restricted environment, can become the key moment of the readiness for the education of children with moderate mental retardation in school. It is possible to state with greater or lesser probability that the child of the older preschool age with moderate mental retardation has lowered the corresponding positive psychological prerequisites for sociocultural development. A child with a violation of intellectual development can achieve social standards that are adequate to a normal child. With this approach, the mentally retarded schoolchildren significantly increase their social position and level of self-esteem.
Опис
Ключові слова
готовність до навчання, соціальна компетентність, порушення інтелектуального розвитку, спеціальна дошкільна освіта, readiness for training, social competence, intellectual development violations, special pre-school education
Бібліографічний опис
Колишкіна, А. П. Соціальна компетентність дітей з порушенням інтелектуального розвитку як показник готовності до навчання [Текст] /А. П. Колишкіна, А. В. Чобанян // Психологічний часопис. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. – № 1 (11). – С. 71–86.