Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядається феномен ефективного спілкування та особливості його впровадження і активного використання в рамках професійної діяльності сучасного педагога. Окрему увагу приділено бар’єрам спілкування, що впливають на успіх комунікативної взаємодії педагога з учнями. Висвітлено фактори, що протидіють ефективному спілкуванню вчителя. Наголошується на вагомості активного слухання в ході професійної взаємодії, розглядаються рівні активного слухання та можливості використання типів слухання в процесі спілкування педагога зі школярами.
In the article it is shown the phenomenon of the effective communication, the specification of its improvement and active use in the professional activity of the modern teacher. Special attention is paid to the communication barriers that affect the success of the communicative interaction of the teacher and students. It is shown the factors that prevent effective communication of the teacher. The article focuses on the importance of active listening in the process of professional interaction, considers the levels of active listening and the possibilities of the use of these types of hearings in the process of communication of the teacher and students.
Опис
Ключові слова
спілкування, продуктивне, ефективне, професійне, педагогічне, психологічні аспекти, communication, productive, effective, professional, pedagogical, psychological aspects
Бібліографічний опис
Пасько, К. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога [Текст] / К. Пасько // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – Київ : ДІВП Видавництво «Педагогічна преса», 2017. – № 1. – С. 72–76.