Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/982
Title: Уміння створювати flash-сайти як фахова компетентність сучасного вчителя
Other Titles: The Ability to Create Flash Sites Like the Professional Competence of the Modern Teacher
Authors: Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Keywords: персональний сайт вчителя
flash-сайт
ІКТ-компетентність
підготовка вчителя
personal site of the teacher
flash website
ICT competence
teacher training
flash
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Юрченко, А. Уміння створювати flash-сайти як фахова компетентність сучасного вчителя [Текст] / А. Юрченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НКП – 2016) : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2016 р., м. Суми) : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – Ч. 1. – С. 104–106.
Abstract: Зазначено про важливість формування у майбутнього вчителя вмінь побудови власних сайтів на основі технологій flash. Розглянуто переваги flash-сайтів, серед яких їх інтерактивність, динамічність, мультимедійність, а також недоліки, до яких відносять недостатню оптимізацію, дорогоцінність розробки, встановлення додаткового програвача. Зроблено висновок про доцільність формування навичок роботи з flash-технологіями.
Noted the importance of forming a future teacher's skills to build their own sites based on flash technology. Advantages of flash websites, including their interactivity, dynamism, multimedia, as well as shortcomings, which include lack of optimization, the greater the cost of developing, installing additional players. The conclusion about expediency of formation of skills of work with flash technology.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/982
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Flash-sajt (yurchenko) 2016-1 NPK.pdf451,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.