Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/980
Title: Реєстрація у наукометричній базі Google Академія як ІКТ-компетентність науковця
Other Titles: Registration in Scientometric on Google Scholar ICT Competence as a Scientist
Authors: Хворостiна, Юрій В'ячеславович
Khvorostina, Yurii Viacheslavovych
Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Keywords: наукометричні бази
наукові показники
Google Академія
ІКТ-компетентність
scientometric base
research performance
Google Scholar
ICT competence
індекс цитування
citation index
Issue Date: 2015
Publisher: ВВП «Мрія»
Citation: Юрченко, А. Реєстрація у наукометричній базі Google Академія як ІКТ-компетентність науковця / А. Юрченко, Ю. Хворостіна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НКП – 2015) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (2–3 грудня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Том 1. – С. 74–76.
Abstract: Обґрунтовано необхідність представлення результатів сучасних науковців у віртуальному науковому середовищі, що характеризує у тому числі їх ІКТ-компетентність. Зазначено про важливість кількісних наукових показників для оцінки продуктивності науковців і доцільність реєстрації їх у світових наукометричних базах. Описано процес створення профілю у науковій пошуковій системі Google Академія.
It is substantiated the necessity of presenting the results of work of modern scientific researchers as also a feature of their ICT competence. It is indicated the importance of using quantitative indicators to evaluate the scientific performance of researchers, and the expedience of registration in scientometric databases around the world. It is showed the process of the creating a profile in the scientific search system Google Scholar.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/980
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Google acad (khvorostina_yurchenko) 2015-1 NPK.pdf793,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.