Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8680
Title: Сфери виникнення фразеологічних одиниць ранньонововерхньонімецького періоду
Other Titles: Formation of Phraseological Units of Early High German
Authors: Школяренко, Віра Іванівна
Shkoliarenko, Vira Ivanivna
Keywords: діахронічний аспект
фразеологічна картина світу
ранньонововерхньонімецький період
фразеологічна одиниця
diachronic aspect
phraseological world representation
phraseological units
Early High German
Issue Date: 2007
Citation: Школяренко, В. І. Сфери виникнення фразеологічних одиниць ранньонововерхньонімецького періоду [Текст] / Актуальні проблеми слов'янської філології. Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський збірник наукових праць. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – Випуск І. – С.168–174.
Abstract: Статтю присвячено діахронічному вивченню становлення фразеологічних одиниць німецької мови ранньонововерхньонімецького періоду. Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної картини світу, визначено критерії встановлення національно-культурної специфіки фразеологізмів, а також описано досвід систематизації фразеологічних одиниць у діахронії, заснований на системі образів і цінностей певного історичного періоду. Проведено історичний і генетичний аналіз фразеологічного складу.
The thesis is devoted to the diachronic study of the formation of German phraseological units during the Early High German period. The paper suggests a new approach to the study of German phraseology from diachronic aspect, which consists in identification of national-cultural factors relevant for the formation of phraseological world representation of Early High German. The criteria for establishing the national-cultural specificity of phraseology have been defined. The experience of systematization of phraseological units in diachrony based on a system of images and values of a certain historical period have been described. Historical and genetic analyses of phraseological units have been determined.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8680
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Школяренко В (1).pdf244,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.