Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/781
Title: Нелінійність як один з методологічних орієнтирів сучасної освітньої парадигми
Other Titles: Non-Linearity as One of the Methodological Groundings of Contemporary Educational Paradigm
Authors: Коломієць, М.
Kolomiiets, M.
Keywords: освітня парадигма
educational paradigm
постнекласична наукова методологія
postnonclassic scientific methodology
нелінійність
non-linearity
нелінійний підхід
non-linear approach
синергетика
synergetics
Issue Date: 2010
Citation: Коломієць, М. Нелінійність як один з методологічних орієнтирів сучасної освітньої парадигми [Текст] / М. Коломієць // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (2). – С. 203–209.
Abstract: В статті висвітлюється проблема осмислення методологічних засад сучасної освітньої парадигми. З’ясовується значення концепту «нелінійність» та досліджується методологічний потенціал нелінійного підходу в освіті. Пропонується нова модель особистості – інноваційна людина, метою навчання якої стає формування власної дослідницької позиції.
The problem of the definition of the methodological grounding of contemporary educational paradigm is analysed in the article. The meaning of “non-linearity” is revealed and the methodological potential of non-linear approach is investigated.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/781
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neliniinist.pdf299,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.