Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7510
Title: Еволюція шкільного суспільствознавства на сучасному етапі розвитку національної освіти
Other Titles: Evolution of School Society on The Modern Stage of Development of National Education
Authors: Косенко, Юрій Миколайович
Kosenko, Yurii Mykolaiovych
Keywords: шкільна суспільствознавча освіта
розвиток суспільствознавчих предметів в школах України
методи навчання
school social science education
development of social science subjects in schools of Ukraine
teaching methods
Issue Date: 2019
Publisher: ПУ Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Косенко, Ю. М. Еволюція шкільного суспільствознавства на сучасному етапі розвитку національної освіти [Текст] / Ю. М. Косенко // Інноваційна педагогіка : науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій ; [редкол.: К. М. Байша, В. Грейзін, Т. О. Дмитренко та ін.]. – Вип. 14, том. 2. – Одеса, 2019. – С. 60–63.
Abstract: У статті здійснено аналіз процесу розвитку шкільної суспільствознавчої освіти з 1991 року до сьогодення, досліджено методологічні та організаційно-дидактичні засади викладання предметів суспільствознавчого змісту, розкрито змістове наповнення та вивчено структурні зміни в системі шкільної суспільствознавчої освіти в Україні.
The article analyzes the process of development of school social science education from 1991 up to the present, explores the methodological and organizational-didactic principles of teaching subjects of social science content, reveals the content and explores the structural changes in the system of school social science education in Ukraine.
Description: Висвітлено авторський погляд на розвиток сучасного шкільного суспільствознавства за трьома змістовими лініями – історичною, правознавчою та власне суспільствознавчою (філософською, релігієзнавчою, економічною, морально-етичною та іншими). У статті описано процес формування вітчизняної методології шкільного суспільствознавства, її поступовий перехід від радянських основ до національних орієнтирів. Висвітлено процес створення і реформування навчальних планів, програм, підручників та інших наочно-дидактичних посібників на концептуально нових методологічних та історичних засадах на основі цивілізаційного, культурологічного та антропоцентричного підходів у висвітленні суспільно-історичного процесу. Описано вітчизняну структуру шкільної історичної освіти, відповідно до якої школярі паралельно вивчали два самостійні курси – історію України та Всесвітню історію з давніх часів до сьогодення, у межах яких процеси, події і явища вітчизняної історії висвітлювалися в контексті загальноєвропейської та світової історії. Розкрито еволюцію шкільного правознавства, у наслідок чого було вибудувано чітку освітню систему, яка складалася з пропедевтичного, основного, спеціалізованого курсів, факультативів та курсів за вибором. Висвітлено змістове наповнення шкільних курсів «Людина і світ», «Основи християнської етики», «Громадянська освіта» та інших предметів суспільствознавчого змісту, завданням яких було формування в учнів навичок пізнання навколишнього світу, його аналізу, духовного вдосконалення, активної життєвої позиції тощо.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7510
ISSN: 2663-6085
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.