Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6169
Title: Розв’язування задач шкільного курсу статистики у середовищах Gran1 і Geogebra: порівняльний аналіз
Other Titles: Solving Problems of School Statistics in Software Gran1 and GeoGebra: a Comparative Analysis
Authors: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Друшляк, Марина Григорівна
Drushliak, Maryna Hryhorivna
Keywords: stochastic
dynamic mathematics software
Gran1
GeoGebra 5.0
computer
шкільний курс статистики
програма динамічної математики
комп’ютерний інструмент
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Семеніхіна, О. Розв’язування задач шкільного курсу статистики у середовищах Gran1 і Geogebra: порівняльний аналіз [Текст] / О. Семеніхіна, М. Друшляк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: Ф. М. Лиман, І. О. Мороз, В. С. Іваній та ін.]. – Суми [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 1 (4). – С. 21–30.
Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of software GeoGebra 5.0 and Gran1 on ways to attract them to the solving problems of school statistics. The availability of special tools, which allow to solve typical problems of a statistics (finding the main characteristics of the sample, plotting probability functions, automatic data analysis) is confirmed. The methodical analysis of the solutions of typical problems of the course with the use of the tools of GeoGebra 5.0 and Gran1 is conducted. Further guidance on the application of these software, the advantages and disadvantages of the use of GeoGebra 5.0 and Gran1 and their tools in the context of solving typical problems of school statistics, are given The conclusions about the rational choice of a dynamic mathematical software in solving problems of school statistics are made in favor of the software Gran1.
Стаття присвячена порівняльному аналізу середовищ GeoGebra 5.0 та Gran1 стосовно шляхів їх залучення до розв’язування задач статистики шкільного курсу математики. Підтверджено наявність спеціального інструментарію, який дозволяє розв’язувати типові задачі курсу статистики (знаходження основних характеристик вибірки, побудова графіків ймовірнісних функцій, автоматичний аналіз даних). Проведено методичний аналіз розв’язань типових задач курсу з використанням інструментарію GeoGebra 5.0 та Gran1. Надано додаткові рекомендації щодо застосування цих середовищ, зазначено про переваги та недоліки застосування GeoGebra 5.0 та Gran1 та передбаченого у них інструментарію у контексті розв’язування типових задач статистики шкільного курсу математики. Зроблено висновки стосовно раціонального вибору програми динамічної математики при розв’язуванні задач шкільного курсу статистики на користь програми Gran1.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6169
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenikhina_Drushliak.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.