Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5967
Title: Розробка програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів з дисциплін кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем
Other Titles: Development of the Module Monitoring Residual Knowledge of Students From Disciplines Specialized Computer Systems
Authors: Жидченко, С. І.
Zhydchenko, S. I.
Дубовик, Т. М.
Dubovyk, T. M.
Keywords: моніторинг
розробка програмного модуля
клієнт
сервер
Android
monitoring
software development module
client
server
Android
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Жидченко, С. І. Розробка програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів з дисциплін кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем [Текст] / С. І. Жидченко, Т. М. Дубовик // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 4 (10). – С. 29–31.
Abstract: Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена потребами професійної освіти в проведенні моніторингових досліджень, оскільки вони є одним із шляхів розширення доступу до Європейської освіти і мобільності студентів. Розробка програмного модуля складається зі створення кліент-серверного додатку з сервером на Java з використанням Spring framework та клієнтом Android. Використання створеного програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем сприяє його ефективному функціонуванню й оптимальному розв’язанню питання щодо якості підготовки майбутніх спеціалістів. В процесі роботи було розроблено пакет тестових завдань, для моніторингу залишкових знань з дисциплін курсу інформаційних технологій.
The relevance of the material presented in the article, due to the needs of vocational training in conducting monitoring studies, as they are one of the ways of improving access to the European education and student mobility. Development of software module consists of the creation of a client-server application to a server in Java using the Spring framework and client Android. Using the developed software module for monitoring of residual knowledge of students of specialized computer systems contribute to its effective functioning and optimal solution to the question about the quality of training of future specialists. In the process, it developed a package of tests for the monitoring of residual knowledge in the disciplines of information technology course.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5967
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhidchenko.pdf854,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.