Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5935
Title: Unconventional Approaches to Teaching College Physics
Other Titles: Нетрадиційні підходи до викладання фізикі у вищому навчальному закладі
Authors: Сердюкова, Н. В.
Serdiukova, N. V.
Keywords: Teaching Physics
accelerated learning
Iterative Instructional Model
educational technology
Викладання фізики
прискорене навчання
Ітеративна Навчальна Модель
технологія навчання
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Serdyukova, N. V. Unconventional Approaches to Teaching College Physics [Текст] / N. V. Serdyukova // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, Ф. М. Лиман та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 3 (9). – С. 9–15.
Abstract: The author discusses some methodological approaches for teaching Physics in the US university for non- majoring students. Specific consideration is given to the following approaches: accelerated learning in one and two-month course formats, Iterative Instructional Model, and integration of innovative educational technologies. The article offers a comparison of students’ achievements and demonstration of instructional effectiveness of each of these approaches.
Автор розглядає деякі методичні підходи з викладання курсу фізикі в амеріканськом університеті для студентів з непрофільною підготовкою з цього предмету. Особлива увага приділяється використанню таких підходів: прискорене навчання в одномісячном та двомісячном курсових форматах, Ітеративна Навчальна Модель, та впровадження іноваційних технологій. У статті представлено порівняння успішності студентів та приведені докази ефективності навчання в кожному з цих підходів.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5935
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdyukova.pdf858,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.