Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/521
Title: Философско-методологические основания нанотехнологий
Other Titles: Philosophical-Methodological Foundations of Nanotechnologies
Authors: Кулиниченко, Валентин Леонидович
Kulynychenko, Valentyn Leonydovych
Остапенко, Борис Іванович
Ostapenko, Borys Ivanovych
Keywords: авангардні технології
vanguard technologies
нанотехнології
nanotechnologies
проривні та провідні технології
breakthrough technologies
філософсько-методологічний аналіз
leading technologies
механізм ланцюгового оновлення науково-технічного знання
high technologies
технологічна ініціація методологічного оновлення
knowledge based technologies
nanobots
vanguard ability
philosophical-methodological analysis
Issue Date: 2013
Citation: Кулиниченко, В. Л. Философско-методологические основания нанотехнологий [Текст] / В. Л. Кулиниченко, Б. И. Остапенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 45–53.
Abstract: У статті розкриваються поняття і сутність авангардних технологій, авангардний зміст нанотехнологій та їх місце в філософсько-методологічному просторі. Особливу увагу присвячено ризикам, існуючим регулятивним настановам і зусиллям науковців і суспільства в відповідальному освоєнні авангардного потенціалу нанотехнологій.
В статье раскрывается понятие и сущность авангардных технологий, авангардное содержание нанотехнологий и их место в философско-методологическом пространстве. Особое внимание уделено рискам, регулирующим практикам и усилиям учёных и общества в ответственном освоении авангардного потенциала нанотехнологий.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/521
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fylosofsko_metodolohycheskye osnovanyia.pdf392,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.