Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4856
Title: Візуалізація алгоритму Крускала у середовищі програмування DELPHI
Other Titles: Visualization of the Kruskal Algorithm in the Programming Environment DELPHI
Authors: Кушнерьов, Олександр Сергійович
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych
Keywords: графи
graphs
алгоритм Крускала
Kruskal algorithm
алгоритм
algorithm
Issue Date: 2014
Citation: Кушнерьов, О. С. Візуалізація алгоритму крускала у середовищі програмування DELPHI [Текст] / О. С. Кушнерьов // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014) : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (3-4 грудня 2014 р., м. Суми) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, О. С. Чашечникова, М. В. Каленик та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Т. 1. – С. 101–103.
Abstract: У статті розглянуто один із алгоритмів пошуку остовного дерева мінімальної ваги зв’язного зваженого графа – алгоритм Крускала та наведено фрагмент авторської візуальної реалізації даного алгоритму у комп’ютерному середовищі програмування Delphi.
In the article one of algorithms of search spanning tree of connected weighted graph minimum weight is considered Kruskal's algorithm and shows a fragment of the author's visual realization of the algorithm in a computer programming environment Delphi.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4856
Appears in Collections:Наукові роботи студентівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.