Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4854
Title: Створення електронного курсу на базі середовища eAuthor
Other Titles: Create an Eauthor-Based E-Course
Authors: Кушнерьов, Олександр Сергійович
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych
Удовиченко, Ольга Миколаївна
Udovychenko, Olha Mykolaivna
Keywords: eAuthor
електронний курс
electronic course
навчальний курс
training Course
інтерактивне керівництво
interactive guide
слайд-курс
slide course
Issue Date: 2013
Publisher: СумДПУ імені А.С.Макаренка
Citation: Кушнерьов, О. С. Створення електронного курсу на базі середовища eAuthor [Текст] / О. С. Кушнерьов, О. М. Удовиченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (5-6 грудня 2013 р., м. Суми) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, О. С. Чашечникова, М. В. Каленик та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – Т. 1. – С.173–174.
Abstract: Сучасні технології навчання з необхідністю передбачають використання технічних пристроїв та електронного контенту. Удосконалення традиційних методик рухається у напрямку електронних технологій, які базуються на ІКТ і електронних навчальних ресурсах. І якщо змістове наповнення курсу для пересічного вчителя чи викладача не є перешкодою організації якісного навчання, то уміння осучаснити форму подання матеріалу, тобто передбачити і візуалізацію, і анімацію, і автоматизоване тестування тощо, може не кожен. Саме тому сучасними фірмами-розробниками комп’ютерних продуктів пропонуються середовища для створення сучасного навчального контенту.
Modern technology of training with the need foresees the use of technical devices and electronic content. Improvement of traditional methods is moving towards electronic technologies based on ICT and e-learning resources. And if the content content of the course for an average teacher or teacher is not an obstacle to the organization of quality education, then the ability to modernize the presentation of the material, that is, to predict and visualize, and animation, and automated testing, etc., may not everyone. That is why modern computer software developers Suggested environment for creating modern educational content.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4854
Appears in Collections:Наукові роботи студентівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.