Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4233
Title: Interkulturowe wychowanie fizyczne w kontekście integracji europejskiej na przykładzie uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach
Other Titles: Intercultural Physical Education in the Context of European Integration Based on the university of economics in Katowice
Інтеркультурне фізичне виховання в контексті європейської інтеграції на прикладі Економічного університету в Катовицях
Authors: Каркошка, Габріела
Karkoshka, Habriela
Паліця, Данута
Palitsia, Danuta
Keywords: формування інтеркультурних компетенцій
програма Еразмус
Студіум фізичного виховання і спорту
толерантність до культурних відмінностей
kształcenie kompetencji interkulturowych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
tolerancjа dla odmienności kulturowej
Issue Date: 2013
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Karkoszka, G. Interkulturowe wychowanie fizyczne w kontekście integracji europejskiej na przykładzie uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach [Текст] / G. Karkoszka, D. Palica // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (1). – С. 139–147.
Abstract: У статті висвітлено історію становлення та розвитку Економічного університету в Катовицях, який є одним із найстаріших вишів у Сілезії, розглянуто його місію та структуру. Узагальнено досвід участі студентів університету в програмі Еразмус, у ході реалізації якої формується їх інтеркультурні компетенції. Прослідковано перебіг інтернаціоналізації фізичного виховання й академічного спорту, наведені приклади конкретних заходів Студіуму фізичного виховання і спорту університету з міжнародною участю, наголошено на значенні нав’язування контактів між студентами з різних країн у цій сфері для формування толерантності щодо культурних відмінностей і поваги до презентованих цінностей і позицій.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społecznoekonomicznych ponad 15000 studentów na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Erasmus jest najpopularniejszą i najszerszą ofertą stypendiów zagranicznych dostępną polskim studentom. W ciągu ostatnich 16 lat granty Erasmusa otrzymało ponad 1800 studentów naszej uczelni. Niezwykle istotnym elementem programu Erasmus jest kształcenie kompetencji interkulturowych. Uczestnictwo w zajęciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wymusza nie tylko kształcenie kompetencji komunikacyjnej, ale i poznawania realiów kraju języka docelowego oraz potrzebę zrozumienia jego kultury. Implikuje to pozytywnie zarówno dla studentów naszego uniwersytetu jak i tych odwiedzających nas w ramach wymiany międzynarodowej. Działalność sportowa, zarównozawodnicza jak i organizacyjna pozwala na poszukiwanie ciekawych rozwiązań w zakresie organizacji sportu akademickiego, wymianę poglądów, zdobycie nowych doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów, które mogą zaowocować wieloletnią współpracą. Podczas rywalizacji sportowej młodzież uczy się od siebie nawzajem tolerancji dla odmienności kulturowej oraz szacunku dla prezentowanych wartości i postaw. Wszystko to może prowadzić dopełniejszej integracji i zjednoczenia międzykulturowego.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4233
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karkoshka.pdf622,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.