Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3176
Title: Використання позитивного польського досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Україні: реалії та перспективи
Authors: Повалій, Тетяна Леонідівна
Povalii, Tetiana Leonidivna
Keywords: вища хореографічна освіта
модернізація
інновації у структурі та змісті
підготовка фахівців-хореографів
розбудова наукового простору
позитивний польський досвід
Issue Date: 2017
Citation: Повалій, Т. Л. Використання позитивного польського досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Україні: реалії та перспективи [Текст] / Т. Л. Повалій // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. ІІ : Регіональний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 218–239.
Abstract: Статтю присвячено висвітленню перспектив використання інноваційного досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі в українських реаліях. Окреслено новітні стратегії розвитку, з’ясовано сутнісні характеристики та визначено напрями модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі. Виявлено витоки та висвітлено процес розбудови хореографічного наукового простору в Польщі. Схарактеризовано нормативно-правовий, структурний та змістовий аспекти модернізації. Висвітлено стан підготовки фахівців-хореографів у вітчизняних вишах. Визначено перспективи використання позитивного польського досвіду в аспекті досліджуваної проблеми в Україні.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3176
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Повалій Т. Л. Використання.pdf776,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.