Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3019
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБарабаш, О. В.-
dc.contributor.authorBarabash, O. V.-
dc.date.accessioned2017-12-01T13:37:29Z-
dc.date.available2017-12-01T13:37:29Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationБарабаш, О. В. Освіта й розвиток у ранньому дитинстві: аналіз стратегій, програм та ініціатив провінцій Канади [Текст] / О. В. Барабаш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 76–84.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3019-
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема освіти й розвитку в період раннього дитинства як компонент системи неперервної освіти Канади. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, що висвітлює особливості освіти й розвитку в ранньому дитинстві. Досліджуються стратегії, програми та ініціативи урядів провінцій і територій Канади, спрямовані на забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Представлено статистичні дані, що характеризують особливості організації догляду за дітьми дошкільного віку. Висвітлюється проблема формування та оцінювання готовності дитини до навчання в умовах загальноосвітньої школи.uk_UA
dc.description.abstractIn the article the problem of early childhood education and development as a component of continuing education system of Canada has been studied. The analysis of scientific and pedagogical literature which highlights the peculiarities of early childhood education and development has been conducted. The strategies, programs, initiatives of provincial and territorial governments of Canada which are directed to assurance the all-around development of pre-school aged children have been researched. The statistic data which characterize the peculiarities of pre-school aged child care organization have been presented. The problem of formation and assessment of child’s readiness to study in the public school environment has been highlighted.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectКанадаuk_UA
dc.subjectпровінціїuk_UA
dc.subjectнеперервна освітаuk_UA
dc.subjectосвіта й розвиток у ранньому дитинствіuk_UA
dc.subjectініціативи урядівuk_UA
dc.subjectдогляд за дітьмиuk_UA
dc.subjectCanadauk_UA
dc.subjectprovincesuk_UA
dc.subjectcontinuing educationuk_UA
dc.subjectearly childhood education and developmentuk_UA
dc.subjectgovernments’ initiativesuk_UA
dc.subjectchildcareuk_UA
dc.titleОсвіта й розвиток у ранньому дитинстві: аналіз стратегій, програм та ініціатив провінцій Канадиuk_UA
dc.title.alternativeEarly Childhood Education and Development: the Analysis of Strategies, Programs, Initiatives of Canadian Provincesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc37.014.5(73)uk_UA
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osvita y rozvytok u rannomu dytynstvi.pdf616,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.