Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2879
Title: Комп’ютерне моделювання діаграми Ганта в Exсel
Other Titles: Computer Simulation of the Gantt Chart in Excel
Компьютерное моделирование диаграммы Ганта в Exсel
Authors: Шамшина, Наталія Володимирівна
Shamshyna, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: діаграма Ганта
Gantt chart
комп’ютерне моделювання
computer simulation
Excel
Issue Date: Mar-2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Шамшина, Н. В. Комп’ютерне моделювання діаграми Ганта в Exсel [Текст] / Н. В. Шамшина // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 49–50.
Abstract: Автор розглядає особливості проектної діаграми Ганта як засобу планування та управління проектами, описує історію виникнення діаграми Ганта, аналізує специфіку створення діаграми Ганта в Excel. Підкреслює, що комп’ютерне моделювання нестандартних діаграм сприяє інтелектуальному та творчому розвитку особистості.
The author considers the features of the Gantt chart as a means of planning and managing projects, describes the history of the appearance of the Gantt chart, analyzes the specifics of creating a Gantt chart in Excel. Notes, that computer modeling of non-standard diagrams contributes to the intellectual and creative development of the individual.
Автор рассматривает особенности проектной диаграммы Ганта как средства планирования и управления проектами, описывает историю возникновения диаграммы Ганта, анализирует специфику создания диаграммы Ганта в Excel. Отмечает, что компьютерное моделирование нестандартных диаграмм способствует интеллектуальному и творческому развитию личности.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2879
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITM-2017.pdf460,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.