Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2791
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІваннікова, М. В.-
dc.contributor.authorIvannikova, M. V.-
dc.date.accessioned2017-11-10T12:14:01Z-
dc.date.available2017-11-10T12:14:01Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationІваннікова, М. В. Проблема трудового виховання у духовній літературі кримських татар [Текст] / М. В. Іваннікова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 26–34.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2791-
dc.description.abstractУ статті проведено аналіз літературних джерел ісламу. Визначено, що релігія завжди впливала й впливає на поведінку мусульман-сунітів у відношенні до праці. Доведено, що іслам стимулював трудову діяльність, складав відповідний моральний фон, формував трудову етику та моральні норми кримськотатарського народу. Розглянуто особливості трудового виховання мусульман-сунітів у контексті релігійних джерел. Релігійні тексти традиційно використовувалися кримськими татарами в трудовому вихованні підростаючого покоління.uk_UA
dc.description.abstractThe article analyzes the literature of Islam. It is noted that religion has always influenced and influences the behavior of Sunni Muslims in relation to the labor. It is proved that Islam has stimulated labor activity, amounted the appropriate moral background, formed the labor ethics and moral standards of the Crimean Tatar people. The peculiarities of labor education of Sunni Muslims in the context of religious sources are revealed. Traditionally religious texts were used by the Crimean Tatars in the labor education of the rising generation.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectдуховна літератураuk_UA
dc.subjectісламські традиціїuk_UA
dc.subjectКоранuk_UA
dc.subjectкримські татариuk_UA
dc.subjectпрацяuk_UA
dc.subjectрелігіяuk_UA
dc.subjectтрудове вихованняuk_UA
dc.subjectхадисuk_UA
dc.subjectspiritual literatureuk_UA
dc.subjectIslamic traditionuk_UA
dc.subjectKoranuk_UA
dc.subjectCrimean Tatarsuk_UA
dc.subjectlaboruk_UA
dc.subjectreligionuk_UA
dc.subjectlabor educationuk_UA
dc.subjecthadithuk_UA
dc.titleПроблема трудового виховання у духовній літературі кримських татарuk_UA
dc.title.alternativeProblems of Labor Education in the Spiritual Literature of the Crimean Tatarsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc37.035.3:821-97(=512.145)uk_UA
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problema trudovoho vykhovannia.pdf524,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.