Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2791
Title: Проблема трудового виховання у духовній літературі кримських татар
Other Titles: Problems of Labor Education in the Spiritual Literature of the Crimean Tatars
Authors: Іваннікова, М. В.
Ivannikova, M. V.
Keywords: духовна література
ісламські традиції
Коран
кримські татари
праця
релігія
трудове виховання
хадис
spiritual literature
Islamic tradition
Koran
Crimean Tatars
labor
religion
labor education
hadith
Issue Date: 2013
Citation: Іваннікова, М. В. Проблема трудового виховання у духовній літературі кримських татар [Текст] / М. В. Іваннікова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 26–34.
Abstract: У статті проведено аналіз літературних джерел ісламу. Визначено, що релігія завжди впливала й впливає на поведінку мусульман-сунітів у відношенні до праці. Доведено, що іслам стимулював трудову діяльність, складав відповідний моральний фон, формував трудову етику та моральні норми кримськотатарського народу. Розглянуто особливості трудового виховання мусульман-сунітів у контексті релігійних джерел. Релігійні тексти традиційно використовувалися кримськими татарами в трудовому вихованні підростаючого покоління.
The article analyzes the literature of Islam. It is noted that religion has always influenced and influences the behavior of Sunni Muslims in relation to the labor. It is proved that Islam has stimulated labor activity, amounted the appropriate moral background, formed the labor ethics and moral standards of the Crimean Tatar people. The peculiarities of labor education of Sunni Muslims in the context of religious sources are revealed. Traditionally religious texts were used by the Crimean Tatars in the labor education of the rising generation.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2791
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problema trudovoho vykhovannia.pdf524,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.