Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2522
Title: Підготовка фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу
Other Titles: Training Financial Experts in Higher Educational Institutions of Developed World Countries
Authors: Кравчук, Г. Т.
Kravchuk, H. T.
Keywords: професійна підготовка
фінансово-економічна освіта
фахівці з фінансів
професійна діяльність
методи навчання
professional training
financial and economic education
financial expert
professional activity
learning methods
Issue Date: 2017
Citation: Кравчук, Г. Т. Підготовка фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу [Текст] / Г. Т. Кравчук // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 94–100.
Abstract: Стаття присвячена порівняльному аналізу підходів до підготовки фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу, зокрема Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Німеччині, Австрії, Франції та Японії. Визначено, які навчальні заклади готують фахівців до майбутньої діяльності у фінансовому секторі економіки країни. Розглянуто особливості організації та змістові аспекти навчання майбутніх бакалаврів з економіки, різноманітність (спеціалізації) та змістове наповнення магістерських програм з фінансів, підходи до підвищення кваліфікації та організації систематичного навчання працівників фінансових та інших установ, особливості методик викладання економічних дисциплін та організації практичного навчання, шляхи вирішення проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та їх адаптації до професійної діяльності. Зроблено висновки стосовно запозичення вивченого досвіду вищими начальними закладами України з метою забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців з фінансів для фінансової системи.
The article is devoted to problems of interdisciplinary relations in the system of professional training of future specialists in information security in higher educational institutions of Ukraine. Based on the results of the analysis of scientific pedagogical sources clarified the essence of the concept of "interdisciplinary connections". The article analyses the peculiarities of interdisciplinary connections of mathematics with the disciplines of professional cycle of training of bachelors science 12 Information technology specialty 125 "Cybersecurity". The role of mathematics education in professional training of future experts in cybersecurity. The main topics of mathematical disciplines (higher mathematics, probability theory and mathematical statistics, discrete mathematics, numerical methods) used in the study of professionally oriented disciplines. It is proved that mathematical knowledge perform the role of methodological bases of scientific knowledge, the basic component of most of the main subjects of future specialists in information security.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2522
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_2(12)_Kravchuk_Scientific journal FMO.pdf888,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.