Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10837
Назва: Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа
Інші назви: Theories and Technologies of Innovative Development of the Future Teachers Professional Training in the Context of the Concept “New Ukrainian School”
Автори: Кривонос, Ольга Борисівна
Kryvonos, Olha Borysivna
Бикова, Марія Миколаївна
Bykova, Mariia Mykolaivna
Волошко, Ганна Валеріївна
Voloshko, Hanna Valeriivna
Коваленко, Наталія Володимирівна
Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna
Проценко, Ірина Іванівна
Protsenko, Iryna Ivanivna
Чернякова, Жанна Юріївна
Cherniakova, Zhanna Yuriivna
Бойченко, Марина Анатоліївна
Boichenko, Maryna Anatoliivna
Мартиненко, Олена Вікторівна
Martynenko, Olena Viktorivna
Чкана, Ярослав Олегович
Chkana, Yaroslav Olehovych
Шишенко, Інна Володимирівна
Shyshenko, Inna Volodymyrivna
Осьмук, Наталія Григорівна
Osmuk, Nataliia Hryhorivna
Скоробагатська, Оксана Іванівна
Skorobahatska, Oksana Ivanivna
Чистякова, Ірина Анатоліївна
Chystiakova, Iryna Anatoliivna
Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Огієнко, Олена Іванівна
Ohiienko, Olena Ivanivna
Ключові слова: професійна підготовка майбутнього вчителя
концепція «Нова українська школа»
інноваційний розвиток
теорія
технологія
бакалавр
магістр
доктор філософії
professional training of the future teacher
concept “New Ukrainian School”
innovative development
theory
technology
Bachelor
Master
Doctor of Philosophy
Дата публікації: 2021
Бібліографічний опис: Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа [Текст] : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 492 с.
Короткий огляд (реферат): Монографія є результатом виконання колективної наукової теми кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У розділах монографії висвітлено широке коло актуальних проблем інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя, що стали предметом вивчення в контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Схарактеризовано теоретичні та методичні засади бакалаврської, магістерської та докторської підготовки майбутнього вчителя до викладання у закладах шкільної і неформальної освіти. Показано, що в сучасних умовах підготовка вчителя спрямована на формування інноваційного фахівця як агента змін. Дослідження буде корисним для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, педагогічної громади в цілому.
Monograph is the result of the collective research of the Chair of Pedagogy of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. The sections of the monograph highlight a wide range of actual problems of innovative development of the future teachers professional training, which have become the subject of the study in the context of the implementation of the concept “New Ukrainian School”. The theoretical and methodological foundations of bachelor’s, master’s and doctoral training of the future teacher are characterized. It is shown that in modern conditions teacher’s training is aimed at forming an innovative specialist as an agent of change. The research will be useful for teachers, students, postgraduates, pedagogical community as a whole.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10837
Розташовується у зібраннях:Наукові видання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Monograph_pedagogika_SSPU.2021.pdf4,93 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.