Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Підготовка воротаря у хокеї на траві
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Лапицький Віталій Олександрович; Lapytskyi Vitalii Oleksandrovych; Чхайло Микола Борисович; Chkhailo Mykola Borysovych; Кулик Ніна Анатоліївна; Kulyk Nina Anatoliivna
  У навчально-методичному посібнику розглядаються питання з підготовки воротаря в хокеї на траві, як із техніко-тактичної, психологічної, загальної та спеціальної фізичної підготовки. Надані особливості побудові тренувальних занять з воротарем, конспекти занять, комплекси вправ. Призначений для студентів інституту (ів) фізичної культури і спорту денної та заочної форми навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», тренерів ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, слухачів курсів підвищення кваліфікації, вчителів фізичного виховання та інших фахівців галузі.
 • Документ
  Флорбол на початковому етапі підготовки
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Максименко Людмила Михайлівна; Maksymenko Liudmyla Mykhailivna; Мирна Ангеліна Іванівна; Myrna Anhelina Ivanivna; Кравченко Ігор Миколайович; Kravchenko Ihor Mykolaiovych
  Навчально-методичний посібник «Флорбол на початковому етапі підготовки» призначений для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Розглянуто важливі питання з навчальної дисципліни «Рухливі та рекреаційні ігри з методикою викладання». Розкрито питання: історичні аспекти флорболу – як спортивної гри, правила, інвентар, екіпіровку гравців; особливості навчання елементам флорболу у віці 5–6 років, специфіка технічної підготовки флорболістів 8–10 років; флорбол у рекреаційній діяльності дитячого населення.
 • Документ
  Плавання
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Ворона Віта Вікторівна; Vorona Vita Viktorivna; Заяц Сергій Валерійович; Zaiats Serhii Valeriiovych
  У посібнику надано інформацію про історію виникнення спортивного плавання, подальшого розвитку і вдосконалення техніки різних стилів плавання, включення водних видів спорту до програми Олімпійських ігор, про видатних рекордсменів, учасників і переможців змагань різного рівня з водних видів спорту, про особливості змагальних дисциплін. Детально розглянуто основні властивості і закономірності водного середовища. Наведено гігієнічні вимоги до місць проведення занять з плавання, техніка безпеки і правила поведінки у воді. Особлива увага приділяється техніці та методиці навчання різним способам плавання. В кінці кожного розділу навчального посібника запропоновані питання для самоперевірки вивченого матеріалу. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «017 Фізична культура і спорт».
 • Документ
  Тренерська практика в системі ДЮСШ
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Лапицький Віталій Олександрович; Lapytskyi Vitalii Oleksandrovych; Чхайло Микола Борисович; Chkhailo Mykola Borysovych; Кулик Ніна Анатоліївна; Kulyk Nina Anatoliivna
  У навчально-методичному посібнику з тренерської практики розкриті важливі питання з дисципліни «Теорія та методика обраного виду спорт», а особливо організації і проведення тренерської практики та оформлення документації. Розглянуто питання з організації навчально-тренувальної роботи ДЮСШ, СДЮШ, теорії методики проведення тренувальних занять, подано приклади проведення занять та оформлення документації з тренерської практики. Навчально-методичний посібник з тренерської практики призначено для студентів інституту(ів) фізичної культури і спорту денної та заочної форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» та для тренерів-викладачів з різних спортивних шкіл.
 • Документ
  Робочий зошит із курсу «Вступ до спеціальності»
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Максименко Людмила Михайлівна; Maksymenko Liudmyla Mykhailivna
  Робочий зошит для практичних занять із дисципліни «Вступ до спеціальності» призначений для особистого використання студентом у процесі оволодіння і засвоєння програмного матеріалу з даного курсу під час дистанційного навчання. Робочий зошит використовується як для самостійної роботи, так і для виконання практичних робіт.
 • Документ
  Графічна термінологія рухів та вихідних положень
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Балашов Дмитро Іванович; Balashov Dmytro Ivanovych; Бермудес Діана Валеріївна; Bermudes Diana Valeriivna
  У методичних розробках презентовано графічне зображення та опис-пояснення основних рухів та вихідних положень, що активно використовуються фахівцями фізичної культури і спорту на уроках фізичної культури та у процесі навчально-тренувальних заняттях. Зміст методичної розробки передбачає розширення теоретичних знань щодо використання термінології у процесі самостійної підготовки до практичних занять. Рекомендуються для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт, а також вчителів фізичної культури, викладачів та тренерів ДЮСШ.
 • Документ
  Робочий зошит студента-практиканта з виробничої практики (тренерської)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Кисельов Валерій Олександрович; Бермудес Діана Валеріївна; Kyselov Valerii Oleksandrovych; Bermudes Diana Valeriivna
  У робочому зошиті викладені бланки документів з виробничої практики (тренерської), які допоможуть студентам виконати завдання з виробничої практики і сприятимуть в оформленні звітної документації. Методичні рекомендації пропонуються керівникам і методистам практик, здобувачам вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт факультетів та інститутів фізичної культури педагогічних університетів.
 • Документ
  Методика навчання бігових видів легкої атлетики
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Кулик Ніна Анатоліївна; Kulyk Nina Anatoliivna
  У методичних рекомендаціях розглянуті важливі питання теорії та методики тренування легкоатлетів-бігунів, наведені комплекси різноманітних вправ для удосконалення тренувального процесу бігунів. У методичних рекомендаціях розглянуто методику навчання бігових видів легкої атлетики, запропоновано засоби, методи та форми організації занять, наведено комплекси вправ для розвитку фізичних якостей легкоатлетів-бігунів. Даються питання для самостійної перевірки знань студентів. Методичні рекомендації призначені для студентів інституту (ів) фізичної культури і спорту денної та заочної форми навчання, вчителів фізичної культури, тренерів-викладачів.
 • Документ
  Основи арбітражу у футзалі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кравченко Ігор Миколайович; Kravchenko Ihor Mykolaiovych; Міщенко Олександр Володимирович; Mishchenko Oleksandr Volodymyrovych; Лапицький Віталій Олександрович; Lapytskyi Vitalii Oleksandrovych; Гладов Володимир Васильович; Hladov Volodymyr Vasylovych; Ратов Анатолій Максимович; Ratov Anatolii Maksymovych
  У методичних рекомендаціях представлено механіку арбітражу у футзалі, а саме система взаємодій арбітрів під час проведення поєдинку між суперниками, що допоможе їм у виборі правильного місцезнаходження на майданчику та прийняття вірних рішень згідно правил футзалу. Це сприятиме належній підготовці студентів групи підвищення спортивної майстерності з футзалу спеціальності 017 Фізична культура і спорт під час навчального процесу у закладах вищої освіти. Методичні рекомендації будуть корисні також викладачам спеціалізованих навчальних закладів галузі Фізична культура і спорт, вчителям фізичної культури.
 • Документ
  Розвиток силових якостей у дівчат старшої школи на уроках фізичної культури методом колового тренування
  (2021) Скачедуб Наталія Миколаївна; Skachedub Nataliia Mykolaivna
  Методичні рекомендації нададуть можливість викладачам та студентамінститутівфізичної культури поглибити знання про розширенняфункціональних можливостей організму дитини через цілеспрямованийрозвиток основних фізичнихякостей і природних здібностей, у тому числі–силових якостейу дівчат старшої школи.Запропонованіметодичні рекомендаціїможна ефективно використовувати для роботи з молоддю та учнями старшоговіку. Дана робота розрахована на викладачів і студентів інститутів фізичної культури та вчителів закладів загальноїсередньоїосвіти.
 • Документ
  Лижний спорт
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Ворона Віта Вікторівна; Ратов Анатолій Максимович; Vorona Vita Viktorivna; Ratov Anatolii Maksymovych
  У посібнику надано інформацію про види лижного спорту: історію їх виникнення, розвитку, включення до програми Олімпійських ігор, про перших учасників і переможців змагань, про особливості змагальних дисциплін та інвентар, що використовується в окремих видах лижного спорту і різних дисциплінах. Розглянуто гігієнічні вимоги, техніка і засоби безпеки під час занять лижною підготовкою. Особлива увага приділяється способам пересування на бігових лижах та методиці навчання техніці лижних ходів. Посібник рекомендовано для студентів закладів вищої освіти напряму підготовки «Фізичне виховання» і «Спорт», тренерів ДЮСШ та вчителів фізичної культури.