Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Виробнича (педагогічна) практика в закладах загальної середньої освіти
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023) Бабенко Олена Михайлівна; Харченко Юлія Володимирівна; Вакал Юлія Сергіївна; Кущ Юлія Іванівна; Babenko Olena Mykhailivna; Kharchenko Yuliia Volodymyrivna; Vakal Yuliia Serhiivna; Kushch Yuliia Ivanivna
  Методичні рекомендації укладені відповідно до «Положення про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» (ухвалено рішенням вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка № 6 від 26.12.2017 р.). і робочої програми виробничої (педагогічної) практики в закладах загальної середньої освіти та призначені для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою 014 Середня освіта (Хімія) другого (магістерського) рівня вищої освіти. Методичні рекомендації включають цілі, основні завдання, зміст, організацію, форми і методи контролю, методичні поради щодо проходження педагогічної практики, а також вимоги, що висуваються до оформлення звітної документації результатів проходження педагогічної практики.
 • Документ
  Виробнича (педагогічна) практика в закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Бабенко Олена Михайлівна; Babenko Olena Mykhailivna; Харченко Юлія Володимирівна; Kharchenko Yuliia Volodymyrivna; Вакал Юлія Сергіївна; Vakal Yuliia Serhiivna; Кущ Юлія Іванівна; Kushch Yuliia Ivanivna
  Методичні рекомендації укладені відповідно до «Положення про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» (ухвалено рішенням вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка № 6 від 26.12.2017 р.). і робочої програми виробничої (педагогічної) практики в закладах загальної середньої освіти та призначені для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою 014 Середня освіта (Хімія) другого (магістерського) рівня вищої освіти. Методичні рекомендації включають цілі, основні завдання, зміст, організацію, форми і методи контролю, методичні поради щодо проходження педагогічної практики, а також вимоги, що висуваються до оформлення звітної документації результатів проходження педагогічної практики