Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Проблеми та перспективи організації спортивних гірських турів високих категорій
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Андросов Євген Васильович; Androsov Yevhen Vasylovych; Зігунова Інна Сергіївна; Zihunova Inna Serhiivna
  В даній роботі було розглянуто організацію спортивних гірських турів високої категорії складності в Фанських горах. Проаналізовано історичні аспекти спортивних гірських подорожей, досліджено нормативно-правові і методичні засади спортивно-гірських турів в Україні, розроблено експериментальний спортивний гірський тур з гірським походом 5 категорії складності в Фанських горах. Індустрія туризму в сучасному світі прогресує і в різних країнах світу займає вищу нішу в рейтингу принесення доходу. Туризм сприяє розвитку середнього та малого бізнесу в країні, забезпечуючи робочі місця для великої кількості населення. Останнім часом в Україні виник попит на пригодницькі та спортивні тури, які реалізуються в різноманітних гірських системах світу, важливою складовою яких є гірські походи 5-6 категорії складності. В кваліфікаційній роботі висвітлений великий ресурсно-природний потенціал району Фанських гір, використовуючи який, можна проводити цікаві, насичені тури. Вони включають в себе спортивну, пізнавальну, історичну, естетичну направленість для туристів. Практична частина кваліфікаційної роботи складається з розробки гірського туру, використовуючи всі туристські ресурси. Тур включає в себе гірський похід 5 категорії складності Фанськими горами, екскурсійну програму під час походу та в містах Таджикістану, повний трансфер даного туру та сферу обслуговування.
 • Документ
  Проблеми та перспективи організації комбінованих рекреаційних турів у Сумському регіоні
  (2021) Шелєпова Юлія Сергіївна; Sheliepova Yuliia Serhiivna; Зігунова Інна Сергіївна; Zihunova Inna Serhiivna
  У роботі розглядаються особливості організації комбінованих рекреаційних турів у Сумській області, а також схарактеризовано туристський потенціал регіону щодо проведення зазначених турів. Організація комбінованих рекреаційних турів в Україні є одним з пріоритетних напрямків здійснення туристичної діяльності, оскільки спостерігається урізноманітнення туристського продукту завдяки поєднанню декількох видів туризму. Сумщина має позитивні природно-географічні та історико-культурні чинники щодо розвитку комбінованих рекреаційних турів, включаючи наявність яружно-балкового рельєфу, широку мережу гідрологічних ресурсів, природоохоронних територій, значну кількість видатних пам’яток загально-національного та регіонального значення, що є основою для розвитку комбінованого туризму в регіоні. Разом з тим існують деякі негативні чинники, які стримують розвиток комбінованих рекреаційних турів на теренах Сумської області.
 • Документ
  Віртуальні екскурсії як інноваційна форма екскурсійної діяльності в період пандемії
  (2021) Цимбалюк Аліна Миколаївна; Tsymbaliuk Alina Mykolaivna; Зігунова Інна Сергіївна; Zihunova Inna Serhiivna
  Туристські подорожі доступні далеко не всім громадянам. Людям з обмеженими фізичними, або фінансовими можливостями стануть у нагоді віртуальні екскурсії. На сьогодні в Україні багато пам’яток знаходяться у незадовільному стані, або не належним чином збережені, що знижує атрактивність об’єктів і територій. Віртуальна екскурсія дає можливість туристам ознайомитись з видатними історичними пам’ятками, які були популярними у минулому, але не збереглися до теперішнього часу. Крім цього, віртуальна екскурсія є дієвим засобом для туристських підприємств щодо збереження контингенту споживачів та залучення клієнтів до активного пізнання у період карантинних обмежень.
 • Документ
  Мотивація та потреби туристів при виборі подорожей
  (2021) Федорківська Аліна Романівна; Fedorkivska Alina Romanivna; Ксенофонтова Марина Миколаївна; Ksenofontova Maryna Mykolaivna
  Кваліфікаційна робота присвячена вивченню мотиваційних потреб туристів при виборі туристських подорожей. Плануючи відпочинок, турист має головні і другорядні спонукальні мотиви, з яких лише певні мають суттєве значення, впливаючи на результат ухвалення остаточного рішення щодо вибору туру. Проте, будь-який мотив у конкретній ситуації, або під впливом певних обставин, здатний вносити корективи на поведінку споживача у процесі прийняття ним рішення стосовно вибору турпродукту. Практична частина кваліфікаційної роботи містить розробку туру, який демонструє мотивацію туристів при виборі подорожі по Сумській області, популяризуючи регіон та є атрактивним заходом для туристів з інших регіонів України.
 • Документ
  Екологічні засади індустрії гостинності
  (2021) Самодахова Олександра Олександрівна; Samodakhova Oleksandra Oleksiivna; Ксенофонтова Марина Миколаївна; Ksenofontova Maryna Mykolaivna
  В останнє десятиріччя у світовій практиці туризму відбулися якісні зміни у підході до екологічної проблеми, яка також торкнулася індустрії гостинності. Одним з найбільш поширених трендів сучасного готельного бізнесу є орієнтація на екологічність. В Україні функціонує досить багато мережевих готелів, які беруть активну участь у програмах ресурсозбереження, пропаганді «зеленого» способу життя, або мають еко-сертифікати. Еко-готель як інноваційна концепція індустрії гостинності має ряд особливостей, зокрема: залежність від природного середовища та впровадження заходів щодо його збереження, екологічна стійкість, забезпечення екологічної підтримки кадрів, врахування особливостей місцевих культур. Крім цього, еко-готелі змушені дотримуватися суворих «зелених» принципів для того, щоб їх відвідувачі були впевнені в екологічно безпечних умовах проживання. Практичне значення даного наукового дослідження полягає у створенні навчально-пізнавального екологічного туру до закладів відпочинку в природно-заповідних зонах на території Сумської області з метою ознайомлення студентів з екологічними закладами відпочинку на території Сумщини.
 • Документ
  Проблеми та перспективи організації водних турів Сумської області
  (2021) Носач Сергій Валерійович; Nosach Serhii Valeriiovych; Зігунов Василь Миколайович; Zihunov Vasyl Mykolaiovych
  В дипломній роботі розглянуто стан та перспективи організації водних турів в Сумській області, досліджено ринок активних водних турів на території України. Активний відпочинок на воді є одним з пріоритетних видів активного відпочинку серед населення України. У кваліфікаційній роботі висвітлено ресурсний потенціал Сумської області, який досить різноманітний, що дозволяє організовувати водні тури на території регіону, популяризуючи Сумщину на ринку активного туризму. Практична частина кваліфікаційної роботи містить авторську розробку експериментальних водних гребних турів, які пропонуються для впровадження у діяльність туристичних підприємств Сумської області та інших областей України.
 • Документ
  Організація турів активного туризму для молоді по Чорногорії
  (2021) Кульченко Ігор Юрійович; Kulchenko Ihor Yuriiovych; Зігунова Інна Сергіївна; Zihunova Inna Serhiivna
  Активний туризм стає все більш вагомим сегментом сучасної туристської галузі, залучаючи сотні мільйонів прихильників активного відпочинку у природне середовище. Активний туризм не передбачає значних фінансових витрат на подорож, але сприяє якісному відновленню фізичних і духовних сил людини, поєднуючи відпочинок з активними фізичними навантаженнями. У кваліфікаційній роботі висвітлено особливості організації турів активного туризму для молоді по Чорногорії, досліджено багатий туристський ресурсний потенціал країни, що дозволяє організовувати пішохідні, водні, велосипедні, гірські подорожі. Активні подорожі найбільш цікаві молодіжному сегменту туристського ринку, урізноманітнюючи відпочинок та розширюючи пізнавальну складову туру, тому тема наукової роботи досить актуальна. Практична частина кваліфікаційної роботи містить розробку активного туру по Чорногорії, метою якого є популяризація активних турів до Чорногорії серед молоді України.
 • Документ
  Теоретико-методичні засади організації спортивно-пішохідних турів
  (2021) Клем-Мусатова Карина Олексіївна; Klem-Musatova Karyna Oleksiivna; Зігунов Василь Миколайович; Zihunov Vasyl Mykolaiovych
  Пішохідний туризм є одним із поширених видів спортивного туризму в Україні та у світі, де головною метою є оздоровлення людини, а також її фізичне, інтелектуальне і туристсько-спортивне вдосконалення. У кваліфікаційній роботі проаналізовано теоретико-методичні засади розвитку спортивного пішохідного туризму, виявлено організаційно-технологічні основи організації спортивно-пішохідних турів, досліджено ресурси для здійснення спортивних пішохідних турів в Україні.. Практична частина кваліфікаційної роботи присвячена розробці спортивно-пішохідного туру третьої категорії складності в районі Українських Карпат.
 • Документ
  Екскурсiйна дiяльнicть в об’єднаних територіальних громадах як iнструмент пiдвищення атрактивностi територiї в регioнах Сумської областi
  (2021) Адаменко Аліна Володимирівна; Adamenko Alina Volodymyrivna; Зігунова Інна Сергіївна; Zihunova Inna Serhiivna
  Кваліфікаційна робота Адаменко Аліни Володимирівни за темою «Екскурсiйна дiяльнicть в об’єднаних територіальнтх громадах як iнструмент пiдвищення атрактивностi територiї в регioнах Сумської областi» присвячена дослідженню розвитку екскурсійної діяльності в об’єднаних територіальних громадах задля підвищення атрактивності територій в регіонах Сумської області. Екскурсійна діяльність є невід’ємною частиною туристської діяльності, яка урізноманітнює програму туру, відіграє інформаційну та пізнавальну функцію для туристів. Створення якісних туристько-екскурсійних послуг, вдосконалення туристської та регіональної інфраструктури сприяє підвищенню туристських потоків до будь-якої місцевості, зростанню атрактивності та іміджу регіону, а також забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів.
 • Документ
  Регіональний туризм як складова розвитку туристського потенціалу держави
  (2020) Нога Ангеліна Сергіївна; Noha Anhelina Serhiivna; Зігунова Інна Сергіївна; Zihunova Inna Serhiivna
  Розвиток вітчизняної туристської галузі на сьогодні є надзвичайно актуальним питанням, адже вона може стати одним із чинників, який допоможе країні подолати економічну кризу, збільшити надходження до державного бюджету, позитивно впливаючи на галузь народного господарства та підвищити рівень зайнятості населення. У кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтовано умови розвитку туризму в Сумській області, охарактеризовано чинники розвитку туризму, туристські ресурси й туристську інфраструктуру в регіоні, зазначені провідні види туризму, які на сьогодні є актуальними та набули найбільшого розвитку. Практична частина кваліфікаційної роботи містить розробку активного туру «Сумщина екстремальна». Який має на меті популяризацію активного відпочинку серед жителів Сумщини та є атрактивним заходом для туристів з інших регіонів держави.
 • Документ
  Стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Сумській області
  (2020) Дмитренко Тетяна Сергіївна; Dmytrenko Tetiana Serhiivna; Зігунова Інна Сергіївна; Zihunova Inna Serhiivna
  Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. У першому розділі розкрито сутність та поняття подієвого туризму, його формування та розвиток, досліджено та узагальнено підходи до класифікації видів подієвого туризму. У другому розділі досліджено та проаналізовано сучасний стан подієвого туризму в Сумській області, подано види туристських ресурсів, що придатні для розвитку подієвого туризму на території області, а також зроблено SWOT-аналіз ринку подієвого туризму, в якому визначено сильні та слабкі сторони даного виду туризму, спрогнозовано можливості та загрози для подальшого розвитку подієвих турів в регіоні. У третьому розділі висвітлена практична частина роботи, в якій розроблено програму івент-заходу «Фестивалю липи», а також прораховано бюджет даного фестивалю.