Тези доповідей

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Синкретизм риторичної культури вчителя
  (2019) Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  У дослідженні риторична культура вчителя розглядається як складне ціле, основу якого становлять високий рівень освіченості й професійні знання, культура мислення, мовлення і спілкування, невербальна й зовнішня культури, талант, натхнення й майстерність. Синкретизм риторичної культури вчителя становлять логічна, психологічна, мовленнєва й невербальна складові.
 • Документ
  Структурно-семантичні типи питальної модальності в новелах В. Стефаника
  (2019-10) Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna; Громова Наталія Василівна; Hromova Nataliia Vasylivna
  У дослідженні з‘ясовується місце і роль педагогічної практики у підготовці, становленні та самореалізації майбутнього вчителя-словесника; практика розглядається як внутрішня потреба особистості до повного розкриття своїх потенційних можливостей (професійних та особистісних якостей).
 • Документ
  Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників усеукраїнської науково-практичної конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті». Проблематика наукових розвідок: викладання української, іноземної мови, гуманітаристики у вищих навчальних закладах в Україні і за кордоном на інноваційних засадах; обговорення актуальних проблем формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти, ефективного використання в освітньому процесі здобутків лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової наративістики, професійного лідерства. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців.
 • Документ
  Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів-словесників
  (2014) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  У статті окреслено семантичні поля понять «компетентнісний підхід», «професійна компетентність», «професійна компетенція». Крізь призму компетентнісного підходу з'ясовано змістове наповнення професійних компетенцій (лінгвістичної, мовної, комунікативної, лінгвокультурної, лінгвокраїнознавчої, фольклорної, літературної, педагогічної, психологічної, методичної) та їх реалізацію в навчально-пізнавальній підготовці майбутніх учителів-словесників.
 • Документ
  Ключові концепти філософсько-педагогічних творів Івана Зязюна
  (2017) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  Зальне навантаження ключових концептів філософсько-педагогічних текстів І. Зязюна: людина, особистість, учитель (талановитий учитель) і учень (талановитий учень), радість, краса, педагогічна дія, інтелект, афект, воля, окреслимо особливості вияву педагогічної майстерності у вимірах лінгвоаксіології
 • Документ
  Профільне навчання з української мови у старшій школі
  (2017) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna; Мацько Любов Іванівна; Matsko Liubov Ivanivna
  У статті окреслено мету профільного навчання української мови, очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, що відображені в компонентах ключових і предметна компетентність.
 • Документ
  Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017)
  У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників усеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника». Проблематика наукових розвідок: педагогічна майстерність учителя у вимірах інноваційних підходів; режисура педагогічної дії учителя; сучасний урок в умовах імплементації Концепції «Нова українська школа»; евристичні технології у фаховій підготовці майбутнього вчителя; професійна комунікація у добу цифрових технологій. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців, які цікавляться проблемами освіти.
 • Документ
  Академічна культура дослідника в освітньому просторі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Семеніхіна Олена Володимирівна
  У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників усеукраїнської науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». Проблематика наукових розвідок: академічна культура – основа дослідницького навчання; формування академічної культури дослідника в освітньому просторі вищої та загальноосвітньої школи; академічне письмо, інформаційна, мовна культура дослідника, актуальні проблеми досліджень молодих науковців. Академічна культура розглядається як культура навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, культура толерантності, що формується в культурно-освітньому просторі навчального закладу. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців, які цікавляться проблемами освіти.