Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Covid-19 Impact on Cultural Institutions: Case Study from Ukraine
  (2021-12-02) Лукашова Ольга; Lukovska Olha; Бугаєнко Тетяна Вікторівна; Buhaienko Tetiana Viktorivna; Зленко Наталія Миколаївна; Zlenko Nataliia Mykolaivna
  The Covid-19 pandemic has led to a sharp deterioration in the situation of cultural institutions in many countries, including Ukraine. The article presents the results of a comparative analysis of the impact of lockdowns and quarantine restrictions 2020-2021 (according to 9 months) on the economic indicators of activity of the Lviv Art Palace as one of the largest exhibitions centres in the western Ukraine. The results of the activities of the Lviv Art Palace for the 9 months of 2021 show that there is a gradual adaptation to the restrictions caused by the Covid-19 pandemic. In 2021, the results of the exhibition activities of the Lviv Art Palace improved. But financial indicators of activity have deteriorated since the first year of the pandemic.
 • Документ
  Модель додаткової професійної підготовки майбутніх фахівців туристичного супроводу до реалізації програм культурно-пізнавального туризму
  (2021-06) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі висвітлено комплексну оцінку готовності студентів до реалізації програм культурно-пізнавального туризму, виходячи з трьох базових критеріїв: знаннєвого (оцінка теоретичних знань студентів про об’єкти культурно-історичної спадщини); діяльнісного (практично напрацьовані вміння та навички студентів, необхідні для реалізації програм культурно-пізнавального туризму); мотиваційного (визначення особистісної потреби студента в додатковій професійній підготовці до реалізації програм культурно-пізнавального туризму). Також зазначено, що студентами були отримані необхідні вміння та навички для реалізації програм культурно-пізнавального туризму, такі як: вміння працювати з науковою літературою, оволодіння спеціальним лексичним апаратом англійської мови з культурно-пізнавального туризму та об’єктів культурно-історичної спадщини в цілому, навички комунікацій – вміння ясно, послідовно і професійно висловлюватися з питань культурно-пізнавального туризму. Опанування комунікативними навичками дозволяє студентам професійно реалізувати завдання взаємодії фахівця туристичного супроводу та туриста, вибудовувати комунікації всередині туристських груп, а також забезпечує можливість побудови комунікацій серед представників різних культурних груп. Зросла мотивація студентів до реалізації програм культурно-пізнавального туризму.
 • Документ
  Особливості підготовки майбутніх фахівців сфери туризму та гостинності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
  (2019) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych; Великодна Євгенія Михайлівна; Velykodna Yevheniia Mykhailivna
  В даній роботі відзначено, що сфера туризму та гостинності в Україні є важливою галуззю економіки і держава повинна звертати більше уваги на її стан та розвиток. Специфіка туристської освіти полягає в її різнобічності, це складний процес, схильний до постійної модернізації, що дозволяє вводити інноваційні програми й активніше використовувати передовий закордонний досвід для підготовки туристських кадрів. На нашу думку, необхідно створювати матеріальні, правові та організаційні умови для забезпечення мобільності студентів та викладацького складу, а також розвивати програми «подвійних дипломів» на рівні бакалавра та магістратури з визнаними закордонними закладами вищої освіти.
 • Документ
  Художественное воспитание средствами музейной педагогики
  (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019) Зленко Наталія Миколаївна; Снагощенко Валентина Володимирівна; Snahoshchenko Valentyna Volodymyrivna; Zlenko Nataliia Mykolaivna
  В исследовании представлен исторический анализ теории и практики воспитательной деятельности художественных музеев, которые прошли сложный путь генезиса и модернизации. Охарактеризована эффективность воспитательного воздействия художественных музеев в современных условиях.
 • Документ
  Current State oProblems of Preparation and Regulation of Activity of Tour-Guides on the Example of Latvia, Belarus and Ukraine
  (Baltija Publishing, 2018) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych; Оксьом Павло Миколайович; Oksom Pavlo Mykolaiovych
  This article deals with modern problems of training, retraining and regulation of professional activities of tour guides in three countries of Eastern Europe, such as Latvia, Belarus and Ukraine. Some centers and organizations of the three countries that are engaged in professional training and advanced training of tour guides are examined in detail. The curricula and programs of educational courses for the training and retraining of these specialists are also analyzed, as well as the re-quirements of legislation in the field of tourism that regulate the work of tour guides in Latvia, Belarus and Ukraine.