Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Основи естрадного аранжування
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Заболотний Іван Петрович; Zabolotnyi Ivan Petrovych; Ігнатовська Оксана Іванівна; Ignatovska Oksana Ivanivna; Карпенко Євген Віталійович; Karpenko Evgen Vitaliyovych
  У навчальному посібнику «Основи естрадного оранжування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», Спеціальність 025«Музичне мистецтво») автори торкаються проблематики розвитку гармонійного слуху та усвідомлення значення процесу формоутворення у ході створення ансамблевих партитур. А також надають надають поради стосовно опанування нотних комп’ютерних програм.
 • Документ
  Виробнича (виконавська) практика
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Корякін Олексій Олексійович; Koriakin Oleksii Oleksiiovych; Тарапата-Більченко Лідія Григорівна; Tarapata-Bilchenko Lidiia Hryhorivna; Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  Методичне видання конкретизує мету та завдання виробничої практики, висвітлює її роль у процесі підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Музичне мистецтво». Уточнено організаційні умови та порядок проведення виробничої (виконавської) практики, права та обов’язки практикантів, правила техніки безпеки, критерії оцінювання. Враховано особливості підготовки здобувачів вищої освіти залежно від фахової спеціалізації. Наведено зразки оформлення звітної документації. Методичні рекомендації призначено здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».
 • Документ
  Основи співу
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У навчально-методичному посібнику обґрунтовано основи опанування основ співу майбутніми акторами, а також конкретизовано методичне забезпечення вокальної підготовки у процесі здобуття вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Сценічне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Навчально-методичний посібник містить теоретико-методичні матеріали з оволодіння основами співу, а також розгляд основних складових вокально-виконавської підготовки акторів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи співу».