Статистика для Польське національне питання в контексті європейських модернізаційних процесів II пол. XIX – поч. XX ст.