Фотометричні властивості комплексних сполук Кальцію, Стронцію, Барію з метало індикаторами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Стаття присвячена дослідженню фотометричних властивостей комплексних сполук Ca2+, Sr2+, Ba2+з металоіндикаторами: еріохром чорний Т, магнезон І, алізарин-комплексон. Розглядаються можливості використання металоіндикаторів як фотореагентів для визначення йонів металів у фотоколориметрії.
The article is devoted to the study of the photometric properties of metalloinvest that form of Ca2+, Sr2+, Ba2+ complex compounds, namely: eriochrome black T, magneson I, alizarin-complexone. Deals with the use of metalinjection as photorealists for the determination of metal ions in the photometric method of analysis.
Опис
Ключові слова
фототоколориметрія, комплексонометричні індикатори (металоіндикатори), комплексні сполуки, світлопоглинання, фотометричні властивості, йонна сила, photometric analysis method, complexometrically indicators (metallihistory), complex compounds, light absorption, optical properties, ionic strength, pH
Бібліографічний опис
Алхімова, О. О. Фотометричні властивості комплексних сполук Кальцію, Стронцію, Барію з метало індикаторами [Текст] / О. О. Алхімова, М. М. Більченко // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 12. – С. 81–84.