Історія військ спеціального призначення (від давнини до середини ХХ століття)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
Навчальний посібник з курсу з історії військ спеціального призначення розроблений для студентів-магістрантів, котрі вивчають дисципліну «Історія сил спеціальних операцій» навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин СумДПУ імені А. С. Макаренка. Посібник присвячений основним етапам створення та діяльності військ спеціального призначення у різних країнах світу від давнини до Другої світової війни. Для викладачів, студентів історичних спеціальностей. Може бути корисним для вчителів історії, усім, хто цікавиться історією військової справи.
The textbook on the course on the history of special forces is designed for undergraduate students studying the discipline "History of Special Operations Forces" of the Educational and Scientific Institute of History, Law and International Relations of Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko. The manual is devoted to the main stages of creation and operation of special forces in different countries from antiquity to World War II. For teachers, students of historical specialties. It can be useful for history teachers, anyone interested in the history of military affairs.
Опис
Ключові слова
війська спеціального призначення, Друга світова війна, історія сил спеціальних операцій, special action forces, World War II, special operations forces
Бібліографічний опис
Вовк, О. В. Історія військ спеціального призначення (від давнини до середини ХХ століття) [Текст] : навчальний посібник / О. В. Вовк. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 96 с.