Етнографія України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Навчально-методичні рекомендації допоможуть студентам навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин (спеціальність – 014 Середня освіта. Історія, освітній рівень – бакалавр) підготуватися до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Етнографія України». Видання містить план, мету практичних занять, теми з дисципліни для самостійної підготовки студентів.
Educational and methodical recommendations will help students of the Institute of History, Law and International Relations (specialty - 014 Secondary Education. History, educational level - bachelor) to prepare for practical classes and independent work in the discipline "Ethnography of Ukraine". The publication contains a plan, purpose of practical classes, topics of the discipline for independent training of students.
Опис
Ключові слова
етнографія України, історія, ethnography of Ukraine, history
Бібліографічний опис
Етнографія України [Текст] : навчально-методичні рекомендації студентам щодо підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни / укладач: О. В. Вовк. – Суми, 2021. – 24 с.