On Finite 2-Groups With Non-Dedekind Norm of Abelian Non-Cyclic Subgroups

Анотація
The authors study finite 2-groups with the cyclic center and non-metacyclic non-Dedekind norm of Ab elian non-cyclic subgroups. It is found out that such groups are cyclic or metacyclic extensions of their norms of Abelian non-cyclic subgroups. Their structure is described.
Автори вивчають скінченні 2-групи з циклічним центром та неметациклічною недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп. Встановлено, що такі групи є циклічним або метациклічним розширенням норм абелевих нециклічних підгруп. Описано будову таких груп.
Опис
Ключові слова
group, norm of Abelian non-cyclic subroups, non-Dedekind group, non-metacyclic group, norm of group, група, норма абелевих нециклічних підгруп, недедекіндова група, неметациклічна група, норма групи
Бібліографічний опис
Lyman, F. On Finite 2-Groups With Non-Dedekind Norm of Abelian Non-Cyclic Subgroups / F. Lyman, T. Lukashova, M. Drushlyak // Matematichni Studii. – 2016. – Vol. 26, No.1. – С. 20–28.
Зібрання