Юридична компаративістика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Юридична компаративістика». З урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, а також юридичної практики Єропейського суду з прав людини та норм міжнародного права системно висвітлено основні світоглядні ідеї та категорії порівняльного правознавства. Розраховано на студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями порівняльного правознавства.
The manual is prepared in accordance with the curriculum of the discipline "Legal Comparative Studies". Taking into account the modern achievements of legal science, as well as the legal practice of the European Court of Human Rights and International Law, the main worldview ideas and categories of comparative law are systematically covered. Designed for students, cadets and teachers of higher educational institutions of law, as well as all those who are interested in comparative law.
Опис
Ключові слова
порівняльне правознавство, система права, право, юридична компаративістика, система загального права, континентальна правова система, comparative law, law, system of law, legal comparative studies, system of common law, continental legal system
Бібліографічний опис
Кучук, А. М. Юридична компаративістика [Текст] : навчально-методичний посібник / А. М. Кучук, Ю. С. Завгородня. – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 113 с.