Путівник абітурієнта та першокурсника

Анотація
Путівник розширить уявлення про структуру, освітній процес, досягнення Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка як одного з кращих навчальних закладів Сумщини та України.
The guide will expand the idea of ​​the structure, educational process, achievements of Sumy state Pedagogical University named after AS Makarenko as one of the best educational institutions in Sumy region and Ukraine.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, абітурієнт, першокурсник, путівник, освіта, підготовка фахівців, умови прийому до університету, SSPU of A. S. Makarenko, freshman, entrant, guidebook, education, training, conditions of admission to the university
Бібліографічний опис
Пшенична, Л. В. Путівник абітурієнта та першокурсника [Текст] / Л. В. Пшенична, М. М. Ячменик, І. С. Горбатенко ; СумДПУ імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, [2021]. – 58 с.