Des chansons pour des situations de communication

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article is devoted to the possibilities of use of songs during the class of French. Different activities to stimulate communicative skills are analysed. Specific examples are given to facilitate the teacher's creativity.
Статтю присвячено можливостям використання пісень на занятті французької мови. Аналізуються різні види діяльності для стимуляції розвитку навичок комунікації. Подані конкретні приклади для сприяння творчості викладача.
Опис
Ключові слова
chanson, communication, expression orale, compréhension orale, пісня, комунікація, аудіювання, говоріння
Бібліографічний опис
Boriak, N. Des chansons pour des situations de communication [Text] / N. Boriak // Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. – Київ : НАУ, 2019. – С. 66–70.
Зібрання