Особливості життєдіяльності молодших школярів з порушенням постави в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Висвітлені у статті особливості життєдіяльності молодших школярів характеризується тотальним порушенням за всіма досліджуваними показниками, що не сприяє їх оздоровленню та виступає потужним чинником відхилення постави від норми.
Представленные в статье особенности жизнедеятельности младших школьников характеризуется тотальным нарушением по всеми исследуемыми показателями, что не способствует их оздоровлению и выступает мощным фактором отклонения осанки от нормы.
The given in the article peculiarities of juniors' vital activity are characterized by the total infringement on all the exponents, that doesn;t improove their health and becomes a powerful factor of being deviation from the norm.
Опис
Ключові слова
рухова активність, порушення постави, умови життєдіяльності, молодші школярі, двигательная активность, нарушение осанки, условия жизнедеятельности, младшие школьники, moving activity, bearing deviation, vital activity conditions, junior children
Бібліографічний опис
Мороз, Л. Особливості життєдіяльності молодших школярів з порушенням постави в сучасних умовах [Текст] / Л. Мороз, Н. Скачедуб // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. – Вінниця, 2009 – Том 1, вип. 8. – С. 223–229.
Зібрання