Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття експонує авторський досвід впровадження філософії музики в систему музично-педагогічної освіти, конкретизує світоглядний потенціал філософсько-музичної епістеми та дидактичні основи її педагогічної інтерпретації.
The article exposes author’s implementation experience of philosophy of music into musical pedagogikal education system. The author concretizes the world-view potential of music-philosophy episteme and didactical basics of its pedagogikal interpretation.
Статья экспонирует авторский опыт внедрения философии музыки в систему музыкально-педагогического образования, конкретизирует мировоззренческий потенциал философско-музыкальной эпистемы и дидактические основания ее педагогической интерпретации.
Опис
Ключові слова
філософія музики, philosophy of music, музична освіта, musical education, музично-філософська епістема, music-philosophy episteme
Бібліографічний опис
Тарапата-Більченко, Л. Г. Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Філософія освіти : наук. часопис / Інститут вищої освіти НАПН України , Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – № 1-2 (10). – С. 390–398.
Зібрання