Взаємозв’язок між інтенсивністю дихання окремих органів рослин кукурудзи та вмістом в них білкового азоту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Узагальнено дослідження вмісту білкового азоту в листках, стеблі, волоті та качані кукурудзи. Зроблено розрахунок інтенсивності дихання на одиницю білкового азоту в цих органах. Зафіксовано нелінійний зв’язок між темновим диханням та вмістом білкового азоту в окремих органах рослин кукурудзи.
This article contains the summarized research results about the content of protein nitrogen in the corn leaves, caules, ears. The calculation of respiration intensity per unit protein nitrogen in these organs was made. The nonlinear relation between the dark respiration and the content of protein nitrogen in some corn organs was determined.
Опис
Ключові слова
дихання, органи рослин, вміст білку, онтогенез, respiration, plantorgans, proteincontent, ontogenesis
Бібліографічний опис
Москаленко, М. П. Взаємозв’язок між інтенсивністю дихання окремих органів рослин кукурудзи та вмістом в них білкового азоту [Текст] / М. П. Москаленко // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 81–84.