Бананова республіка чи Пакистан науки: конотативні топоніми і квазітопоніми на позначення корумпованої держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні висвітлено питання конотативних та квазітопонімів, які вживаються як метафори корумпованих урядів, диктатур, загального занепаду держав. Виявлено ряд словотвірних, структурних та семантичних особливостей цих назв. Проаналізовано контексти вживання конотативних та квазітопонімів у текстах соціальних мереж, а також здійснено елементи міжмовного зіставлення.
In the study, the issues of connotative and quasi-toponyms used as metaphors for corrupt governments, dictatorships, general decline of states are analyzed. Word-formation, structural and semantic features of these names are found out. The context of use of connotative and quasi-toponyms in the texts of social networks is analyzed, elements of interlingual comparison are done as well.
Опис
Ключові слова
proper name, toponym, quasi-toponym, fictitious toponym, власна назва, топонім, квазітопонім, фіктивний топонім
Бібліографічний опис
Божко І. Бананова республіка чи Пакистан науки: конотативні топоніми та квазітопоніми на позначення корумпованої держави [Текст] / І.Божко, Г. Лукаш // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht : ХІ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2021 / herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. – München : Georg Olms Verlag - UB Ludwig-Maximilians, 2022. – С. 48-58.
Зібрання