Звіт ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Лянного Юрія Олеговича за 2017 рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Звітна доповідь ректора, професора Юрія Олеговича Лянного на конференції трудового колективу СумДПУ імені А. С. Макаренка. Видання інформує про роботу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2017 році. У ньому йдеться про освітню, навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу; кадрове, організаційне, фінансово-економічне, інформаційно-технічне забезпечення підготовки фахівців; подається інформація про додаткові освітні послуги, працевлаштування, міжнародне співробітництво.
Report of the rector, professor Yurii Olehovych Liannoi at the conference of the labor meeting of the SSPU of A. S. Makarenko. The publication announces the work of the Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University in 2017. It refers to educational, educational-methodological, research work; personnel, organizational, financial and economic, informational and technical support of specialists’ training; information on additional educational services, employment and international cooperation is provided.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, вища освіта, звіт ректора, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, higher education, report of the rector
Бібліографічний опис
Звіт ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Лянного Юрія Олеговича за 2017 рік / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – 78 с.