Структурування поетонімосфери художнього твору навколо базових поетонімних опозицій (на матеріалі повісті О. Пройслера "Крабат")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття аналізує поетонімну опозицію як засіб організації поетонімосфери художнього тексту. Розглядаються ключові опозиції добро ‒ зло, світло ‒ темрява, свій – чужий, божественне ‒ диявольське як фактор впорядкування та групування пропріальних одиниць повісті Отфріда Пройслера «Крабат». Дослідження здійснюється на матеріалі мов двох мовних груп – германської та слов’янської, які однаковою мірою вплинули на формування системи власних назв твору.
The article analyses poetonym opposition as a means of organization of a literary text poetonymosphere. Key oppositions kind ‒ evil, light ‒ darkness, friend ‒ foe, divine ‒ devilish are regarded as a factor of ordering and grouping proper names in Otfried Preußler’s “Krabat”. The research is done on the basis of the languages belonging to two language groups ‒ Germanic and Slavic, which have equally influenced the formation of the tale’s proper names system.
Опис
Ключові слова
поетонімна опозиція, поетонімосфера, структура поетонімосфери, полікомпонентна опозиція, безонімна номінація, poetonym opposition, poetonymosphere, structure of poetonymosphere, multicomponent nomination, sine onym nomination
Бібліографічний опис
Гаврилюк, І. С. Структурування поетонімосфери художнього твору навколо базових поетонімних опозицій (на матеріалі повісті О. Пройслера "Крабат") [Текст] / І. С. Гаврилюк // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2015. – Vol. III (15), issue 68. – С. 47–50.
Зібрання