Формування нано-шарів та наномембран на титані та алюмінії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Висвітлені особливості анодних процесів при електролізі титану і алюмінію у розчинах електролітів. Встановлено умови та механізм утворення анодних шарів при оксидуванні.
The features of the anodic processes in the electrolysis of titanium and aluminum in electrolyte solutions. Established the conditions and mechanism of anodic oxidation of the layers at.
Опис
Ключові слова
електроліз, анодування, нано-покриття, титан, алюміній, electrolysis, anodizing, nano-coating, titanium, aluminum
Бібліографічний опис
Рик, О. Ю. Формування нано-шарів та наномембран на титані та алюмінії [Текст] / О. Ю. Рик, З. М. Проценко // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 161–166.