Фразеологічна омонімія та фразеологічна деактуалізація

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядається омонімія і деактуалізація фразеологізмів німецької мови. Встановлюється природа взаємин двох основних тенденцій розвитку: тенденції до зміни фразеологічної семантики під впливом факторів екстра та інтралінгвістичного характеру і тенденції до її стабільності. Підкреслюється важливість багатоплановості і актуальності образу, покладеного в основу значення, в розвитку семантики ФО.
The article deals with homonimy and deactualization of German phraseological units. The nature of relationships of two main tendencies of development is established: the tendencies to change phraseological semantic under the extralinguistics and intralinguistics reasons and tendency to its repeatability. Also are underlined the importance of polyplane and actuality of image which based for thinking over in the development of phraseological semantic.
Опис
Ключові слова
омонімія, деактуалізація, фразеологічна одиниця, homonymy, deactualization, phraseological unit
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Фразеологічна омонімія та фразеологічна деактуалізація [Текст] / В. І. Школяренко // Актуальні проблеми слов'янської філології. Лінгвістика і літературознавство. – Київ, 2004. – Вип. ІХ. – С. 480–487.
Зібрання