Новий метод отримання йодиду хітозонію

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Стаття присвячена розробці нового методу отримання йодиду хітозонію. Основна увага приділяється розробці нового, простішого та економічнішого методу отримання йодид хітозонію.
The article is devoted to the development of a new method of obtaining chitosan iodide. The focus is on finding a simple and economical method of obtaining chitosan iodide.
Опис
Ключові слова
хітозан, йодидна кислота, йодид хітозонію, модифікат, chitosan, acid iodide, chitosan iodide, modifiers
Бібліографічний опис
Шаповал, І. В. Новий метод отримання йодиду хітозонію [Текст] / І. В. Шаповал , А. М. Скляр // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 167–171.