Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У монографії викладено теоретико-методологічні основи та практичні питання щодо неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, подано зміст та обґрунтування її концептуальної моделі. Робота містить розкриття досвіду міжнародної практики неспеціальної фізкультурної освіти, аналіз понятійного апарату і концептуальних підходів стосовно цього явища. Для фахівців сфери фізичної культури і спорту, вчителів, викладачів, аспірантів та студентів
The monograph outlines the theoretical and methodological foundations of the general physical education of studying youth and the question on the necessity of use of innovative technologies of individual physical culture formation. For specialists in the sphere of physical culture and sports, teachers, instructors of physical culture, students.
Опис
Ключові слова
учнівська молодь, неспеціальна фізкультурна освіта, фізична культура, фізичне виховання, теорія фізичної освіти, методологія фізичної освіти, фізкультурно-оздоровча діяльність, studying youth, general physical education, physical education, physical-health activity, theory of physical education, methodology of physical education
Бібліографічний опис
Томенко, О. А. Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія [Текст] : [монографія] / О. А. Томенко. – Суми : Вид-во «МакДен», 2012. – 276 с.